Kalvo-oikominen - Oikomishoidot huomaamattomilla kalvoilla Helsingissä

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon oikomishoidon erikoishammaslääkäri Isabelle Mannerille!

Hampaiden oikominen aikuisena on entistä helpompaa läpinäkyvillä oikomiskalvoilla.

Monelle aikuiselle oikomishoito on ratkaisu esteettiseen ongelmaan, mutta usein mukana on myös purentaongelmia, jotka ovat jääneet lapsena hoitamatta tai pahentuneet vuosien varrella. Virheellinen purenta voi aiheuttaa niska- hartiasärkyjä, leukanivelten naksumista ja kasvojen kipuja. Oireita ei aina osata yhdistää purentahäiriöihin.

Se mitä usein ajattelemme oikomishoitona onkin usein purennan korjaamista. Oikomishoidossa hammaskaarten malli pyritään palauttamaan sellaiseksi, että purenta toimii hyvin.

Vaikka hoitoon tulisikin vain esteettisten syiden vuoksi, yleensä jokaiselta löytyy jonkinasteinen purentavirhe.

Oikomishoito onnistuu siis aikuisenakin. Ja ilouutinen on, että hampaiden oikomishoito on uudistunut ja helpottunut.

Uusilla, lähes huomaamattomilla menetelmillä, kuten kalvo-oikomishoidolla hammasrivi oikenee huomaamattomasti.

Näissä hoidoissa läpinäkyvillä, muovisilla oikomiskalvoilla voidaan hampaat oikoa tehokkaasti ja miellyttävästi.

Hoitokäyntejä tulee vähemmän kuin kiinteiden kojeiden käyttäjällä, koska asiakas vaihtaa hoidon edetessä itse kalvon uuteen 1-2 viikon välein.

Käytössämme on alan edistyksellisin kalvojärjestelmä: Invisalign.

Läpinäkyvien kalvojen avulla tehdyllä oikomishoidolla on monta etua perinteiseen oikomiseen verrattuna:

  • Ulkonäkö – läpinäkyvät muotit ovat huomaamattomat
  • Mukavuus – muotit voidaan helposti poistaa esimerkiksi ruokailun ajaksi
  • Turvallisuus – muotit eivät vahingoita hampaita tai ientä
  • Hoidon kesto – hoitoaika on lyhyt
  • Tiedät mitä saat – hoitosuunnitelma ja lopputulos tiedetään jo ennen hoidon aloittamista

 

Oikominen ilman rautoja, lähes näkymättömillä muoteilla, on laskenut kynnystä aloittaa hampaiden oikomishoito aikuisiällä.

Puuttuva hammas voidaan parhaiten korvata hammasimplantilla.

Hampaat ennen kalvo-oikomista
Hampaat kalvo-oikomisen jälkeen