Leukanivelongelmat ja purentahäiriöt

Leukanivelongelmat ja hampaiden auheuttama päänsärky

 • Kärsitkö toistuvista päänsäryistä tai migreenistä?
 • Onko sinulla kipeät niska- ja hartialihakset?
 • Särkeekö leukojasi?
 • Oletko todennut korviesi soivan?
 • Naksuvatko leukanivelesi?
 • Onko hampaasi arat tai kuluneet?
 • Onko kasvojesi alueella kipuja?

Tässä on vain muutamia esimerkkejä oireista, jotka saattavat johtua leukanivelistä tai väärästä purennasta. Valitettavasti kymmenet tuhannet ihmiset kärsivät Suomessa turhaan, koska he eivät yhdistä oireitaan leukanivelongelmiin.

Kun heräät aamulla ja leukasi on kipeä, se ei välttämättä johdu stressistä töissä. Kun tulet töistä kotiin ja niska- ja hartialihakset ovat kipeät, se ei ehkä johdukaan tietokoneruudun väärästä asennosta. Jopa huonoon kierrokseen golf kentällä saattaa olla syynä muukin kuin vääränlaiset mailat tai taidon puute. Kaikissa näissä tapauksissa voi olla suora yhteys väärään purentaan ja sen vaikutus kasvo-, niska- ja pään alueen lihaksiin. Se miten hampaat osuvat vastakkain voi vaikuttaa lihaksistoon aiheuttaen jännitystä ja kipua.

Neuromuskulaarisen hammashoidon avulla voidaan poistaa kipu ja saada takaisin lihasten tasapaino.

Yleisimmät oireet purentahäiriöissä

Huonossa purennassa alaleuka ei kohtaa yläleukaa oikeassa asennossa. Tämä saattaa johtua poistetusta tai väärässä asennossa olevasta hampaasta. Hampaat voivat olla myös hyvin kuluneet, jolloin madaltunut purentataso johtaa väärään purentaan. Tällaisessä tilanteessa lihakset joutuvat tekemään enemmän töitä ja leukanivel ajautuu väärään asentoon. Lihakset ja leukanivelet kipeytyvät ja tuloksena voi olla seuraavia oireita:

 • Päänsärky / Migreeni
 • Kasvokipu
 • Niska-ja hartiaseudun kipu
 • Tinnitus (korvien soiminen)
 • Herkät ja aristavat hampaat
 • Leukojen alueen kipu
 • Tunnottomuus tai kihelmöinti käsissä/käsivarsissa
 • Naksuminen tai paukahtelu leukanivelessä
 • Rajoittuneet leuan liikkeet tai leuan lukkiutuminen
 • Päänsärky / migreeni

Jännityspäänsärky on yleisin päänsärkytyyppi ja päänsärky on vuorostaan yleisin oire leukanivelongelmissa. Sitä kuvaa parhaiten tunne, jossa päässä on kaksi numeroa liian pieni hattu. Päänsärkyyn on leukanivelongelmissa useita eri syitä. Lihassäikeiden toistuva supistuminen aiheuttaa jännitystä, painetta ja kireää tunnetta kasvoissa ja pään alueella ja kiristyneet lihassäikeet estävät vapaan verenkierron alueella. Keho lähettää lisää verta alueelle, ja tämä voi nostaa verenpainetta lihaksiin ja pään alueelle. Ilmiötä kutsutaan vaskulaariseksi päänsäryksi. Myös hampaiden narskuttelu, joka on yleinen purentahäiriöoire, voi aiheuttaa päänsärkyä. Valitettavasti tälläiset päänsäryt voivat olla hyvin usein toistuvia ja niin vakavia, että ne usein diagnosoidaan väärin ja hoidetaan migreeni -pohjaisina päänsärkyinä.

Kasvokipu
Jos purenta ei ole tasapainossa, leukanivelkivut ja siihen liittyvät oireet voivat syntyä. Yksi näistä oireista on kasvokipu. Kasvojen leukojen alue on monimutkainen verkosto luita, lihaksia ja hermoja. Jos purenta ei ole tasapainossa, se vaikuttaa myös ympäristöön, kuten kasvoalueen lihaksiin, jotka joutuvat työskentelemään kovemmin ja jännittyvät tai joutuvat jopa spasmiin.

Niska- ja hartiaseudun kipu
Väärä purenta voi aihettaa epätasapainoa leuan asentoon suhteessa kalloon. Tämä puolestaan voi johtaa kipuihin niskan, hartioiden ja selän lihaksissa. Lihakset toimivat yhteistyössä. Harvoin yksittäinen lihas suorittaa toiminnon ilman muiden lihasten apua.

Tinnitus (korvien soiminen)
Korvien soiminen eli tinnitus saattaa myös johtua purentahäiriöstä ja jää usein diagnosoimatta.

Herkät ja aristavat hampaat
Purentahäiriöt aiheuttavat hyvin usein aristusta tai kipua hampaissa. Jos hampaat ovat purentaoireiden syynä todetaan useimmiten yhden tai useamman hampaan olevan arkoja. Myös hampaiden narskuttelu, joka on yleistä leukanivelongelmissa, on usein syynä hampaiden arkuuteen.

Leukojen alueen kipu
Koska purentaongelmat ovat usein leukanivelongelmia, on leuka-alueen kivut yleisiä. Huono purenta, jossa yläleuan hampaat eivät kohtaa alaleuan hampaita oikeassa asennossa häiritsee myös leuan ja lihasten toimintaa. Tämä epätasapaino purennassa saattaa johtaa kipuun leukaluussa. Hampaisiin kohdistuva paine ja voimat saattavat aiheuttaa leukaluun sulautumista tai lisäluun muodostusta.

Tunnottomuus tai kihelmöinti käsissä/käsivarsissa
Leukojen alueen hermo- ja lihasjärjestelmä on varsin mutkikas ja kun purenta on epätasapainossa tämä vaikuttaa myös lihaksiin ja hermoihin. Purentahäiriöt voivat aiheuttaa leukojen, kasvojen, niskan ja hartiaseudun lihasten joutumista spasmiin. Kun lihakset ovat spasmissa ne voivat puristaa hermoja, jotka johtavat käsivarsiin ja käsiin aiheuttaen tunnottomuutta ja kihelmöintiä.

Leukanivelen naksuminen tai poksahtelu
Naksahtelu ja leukanivelen poksahtelu ovat yleisiä oireita purentaongelmissa. Leukanivelessä ei välttämättä ole kipua vaikka se aiheuttaa ääniä. Joskus naksahtelu voi olla niin kovaa, että sen kuulee myös toiset puhuessa tai purressa.

Rajoittuneet leuan liikkeet tai leuan lukkiutuminen
Rajoittuneet leuan liikkeet tai lukkiutunut leuka saattaa tuntua ”takertelevan” suuta suljettaessa. Joskus lukiutuva leuka on siirrettävä toiseen suuntaan, jotta se saadaan kunnolla auki ja kiinni.

Purentahäiriöiden ja leukanivelkipujen hoito

Ensimmäinen vaihe
Hoidon ensimmäisessä vaiheessa rekisteröidään purenta ja verrataan sitä rentoutettujen lihasten ohjaamaan purenta-asentoon (kts leukaniveloireiden tutkiminen). Kipujen poistamiseksi ja purennan tasapainoittamiseksi valmistetaan henkilökohtainen purentakisko. Kisko voi olla irrotettava, läpinäkyvästä akryylistä valmistettu tai jossain tapauksissa myös kiinteä, hampaiden pintaan kiinnitetty. Kiskoa pidetään yleensä muutamia kuukausia, kunnes leukanivelet ovat tervehtyneet ja purentalihakset ovat löytäneet mukavimman ja rentoutuneen asennon. Hoidon aikana seurataan sen edistymistä ja suoritetaan tarvittavat muutokset.

Toinen vaihe
Riippuen tilanteesta, toinen vaihe voi sisältää huomattavasti enemmän pysyviä toimenpiteitä, kuten pitkäaikaisen purentatuen rakentamisen, puuttuvien hampaiden korvaamisen ja kruunujen tai laminaattien asentamisen. Toiset potilaat valitsevat pysyvämmän hoitolinjan. Jos hampaita puuttuu, suosittelemme niiden korvaamista keinojuurilla tai sillalla. Joskus myös oikomishoito on paras vaihtoehto. Oikomishoidolla saadaan hampaat siirrettyä niiden oikeaan paikkaan, jolloin ne antavat tukea terveelle ja mukavalle leuka- ja lihastoiminnalle. Toisissa tapauksissa kruunujen ja laminaattien avulla saadaan rakennettua paras purenta. Tällöin voidaan korjata sekä purentataso, että ylä- ja alahampaiden keksinäinen suhde oikeaksi. Ja joskus käytetään näitä molempia hoitomuotoja, jotta saadaan palautettua terve, hyvältä tuntuva, luonnollinen hymy.

Oireiden tutkiminen

Purentalihasten rentoutus ja purennan määrittäminen
Leukanivel- ja purentaongelmien tutkimus aloitetaan selvittämällä, miten lihakset ja leukanivelet tutkimushetkellä toimivat. Näitä tuloksia verrataan toisiin tuloksiin, jotka on saatu lihasten rentouttamisen jälkeen. Jos tuloksissa on selvä ero, johtuvat ongelmat todennäköisesti huonosta purennasta. Jotta voidaan varmistaa, että lihakset ovat rentoutuneessa tilassa, tutkimukseen käytetään TENS -laitetta. Se lähettää mietoa, ultra-matalan taajuista pulssia purentalihaksiin. Näin lihakset saadaan rentoutumaan ja vähennetään kipua. Tutkimus kestää noin 45 min. Rentoutuksen jälkeen leukojen keskinäinen asento kartoitetaan.

Purentahäiriöiden hoito
Kun tutkimukset on suoritettu ja purenta määritetty laaditaan hoitosuunnitelma, jonka avulla pyritään rakentamaan purenta, joka on toimiva, tuntuu hyvältä ja pitää oireet poissa. lue lisää hoidosta

Purentahäiriöiden tutkimusmenetelmät

Purentahäiriöiden diagnostiikassa käytetään edistyksellistä tekniikkaa mittamaan lihasten toimintaa ja leuan liikeratoja. Riippuen tilanteesta tutkimuksessa voidaan käyttää tomografiaa, sonografiaa, elektromyografiaa, leuan liikeratojen kartoitusta ja lihasten rentouttamiseen edellä manittua TENS -hoitoa.

Tomografia
Tomografian on erikoisröntgentutkimus, jonka avulla saadaan yksityiskohtainen kuva leukanivelestä. Menetelmän avulla voidaan kartoittaa leukanivelen terveydentila ja luiden keskinäinen asento.

Sonografia
Sonografiassa kartoitetaan äänet, joita leukanivelet mahdollisesti aiheuttavat suun liikkeiden aikana. Äänten voimakkuus ja niiden ajoitus antavat viitteitä leukanivelongelmien luonteesta.

Elektomyografia
Elektromyografian avulla mitataan purentalihasten jännityksen astetta. Kun lihas supistuu tai rentoutuu se muodostaa heikon sähkövirran, jota voidaan herkillä tutkimuslaitteilla mitata.

Leuan liikkeiden kartoitus
Leuan liikkeiden kartoittamiseksi alaleuan etuhampaan pinnalle kiinnitetään pieni magneettipala. Herkkä sensorijärjestelmä tallentaa tarkasti kaikki leuan liikkeet.